Dødsfaldet

Når et menneske dør, er det første, man skal gøre, at kontakte en læge. Er dødsfaldet sket i hjemmet, kontaktes vagtlægen eller afdødes egen læge. Hvis dødsfaldet sker på plejehjem eller hospital, vil personalet kontakte en læge, der herefter skriver dødsattesten. Hvis der er tvivl om, hvordan eller hvorfor dødsfaldet er sket, så  skal politiet underrettes, før lægen kan udskrive en dødsattest.

Fra det øjeblik, døden indtræder, til lægen udfylder en dødsattest, kan der gå flere timer.

Inden begravelsen

Når dødsfaldet er indtruffet, kontaktes bedemanden. Dernæst  aftaler vi i fællesskab hvordan det videre forløb skal være. Vi kommer meget gerne til jer så samtalen kan foregå i vante omgivelser, men samtalen kan også foregå hos os.

Vi er gerne behjælpelige med at udfylde dødsanmeldelsen, samt  aflevere den sammen med andre relevante papirer.

Ethvert dødsfald skal anmeldes til den stedlige begravelsesmyndighed, som – uanset trosretning – er folkekirkens sognepræst i bopælssognet, eller sognets kordegnekontor.

Bedemanden skal bruge afdødes personnummer, dåbs- og navneattest samt eventuelt ægtefælles dåbsattest og vielsesattest, hvorfor det vil være praktisk at finde disse frem.

Begravelsen

Langt de fleste der dør i Danmark, har igennem deres testamente eller medlemskab af den danske folkekirke tilkendegivet, at de ønsker, at en kirkelig handling, skal markere afslutningen på deres liv.

Det betyder at når de pårørende enten personligt eller gennem bedemanden kontakter præsten for at fastsætte tidspunkt m.m. for bisættelsen eller begravelsen, aftales som regel samtidigt et tidspunkt, hvor den / de nærmeste og præsten kan tale sammen inden. Samtalen finder ofte sted hos præsten, eller hjemme hos de pårørende. 

Samtalen har til formål, at tilrettelægningen af begravelsen eller bisættelsen kan blive så god som mulig.

Om Buurgaard & Jessen

Hos Buurgaard & Jessen ser vi os gerne som værende traditionelle – men på en lidt utraditionel måde.

Bag Buurgaard & Jessen står Gitte Buurgaard og Pia Jessen. Vi er således kvinder – og vi har begge baggrunde fra social-, sundheds- og plejesektoren. Derfor har vi et naturligt fokus på de mere "bløde værdier", som er en stor del af det at miste nogen man holder af.

Vores mål er at udvise empati, lytte, støtte og rådgive – og møde de pårørende der hvor de er i sorgen. Med udgangspunkt i individuelle ønsker og behov, vil vi gerne hjælpe med at se muligheder frem for begrænsninger – og tænde et lille lys i mørket.

Vi håber at kunne gøre en forskel og hjælpe dig videre i en svær tid.

Med venlig hilsen

Gitte og Pia

Buurgaard & Jessen Begravelsesforretning Aps · Grundtvigsvej 48 · 9900 Frederikshavn
Telefon 98 42 76 00 · kontakt@buurgaardjessen.dk · www.buurgaardjessen.dk